Конференцията GIG-ARTS (Global Internet Governance Actors, Regulations, Transactions and Strategies) е европейско годишно мултидисциплинарно академично място за представяне и обсъждане на развитието в Global Internet Governance (GIG) и техните последствия в и извън тази област на изследване. Това е един от резултатите от проекта на GIG-ARTS.

Конференцията има за цел да допълни и да свърже съществуващите места, каквито са установени международни или европейски дисциплинарни конференции в областта на социалните науки (напр. IAMCR, ICA, ISA, IPSA, ECPR, EISA, ... общи конференции), където GIG учени понякога намират техните интердисциплинарни изследвания маргинализирани по отношение на въпроси, области и специалности; или като в единственото място, специализирано в GIG досега (the Annual GigaNet Symposium), организиран като предварително събитие на годишния форум на ООН за управление на интернет (IGF) от 2006 г. насам, което прави трудно за двете да се фокусират върху европейските тенденции и да се обхване по-голяма академичната общност от тази, която участва в работата на IGF.

Целите на конференцията са три: да се насърчи разширяването и разнообразяването на тази академична общност, за да се увеличи нейната видимост; да се отворят повече възможности за младите учени, особено от Европа и съседните й страни; дискусиите й да намерят почва в европейски контекст, осигурявайки място, където научната общност може да адресира регионалните предизвикателства и да допринесе за регионални дискусии.

Всяка година на конференцията на GIG-ARTS ще се подчертава основна тема. В допълнение към ключови речи и академични презентации и дискусии, поне една кръгла маса ще включва дебат с практикуващите по тази тема. Темата на първото издание на GIG-ARTS конференция през 2017 г. е: “Global Internet Governance as a Diplomacy Issue”.

Основна тема на първото издание на 2017's GIG-ARTS е: „Global Internet Governance as a Diplomacy Issue”.

Повече информация за основните теми и информация за подаване за настоящия Call for Papers може да откриете на интернет адреса на GIG-ARTS.

Крайният срок за подаване е 31 октомври 2016 г.