На 19-20 септември в Брюксел, Белгия ще се проведе вторият работен семинар "Intelligent Investigation – Challenges & Chances" по проект SMART.

Работният семинар ще се съсредоточи върху сегашното състояние на системите за интелигентно наблюдение от мултидисциплинарен подход, оперативна - в областта на правоприлагането, пресичане със закона, социология, технология и икономика.