Първият работен семинар по проект SMART ще се проведе във Флоренция на 25 и 26 септември 2012 г.

Програмата на работния семинар ще включва:
* Презентации на координаторите на работни пакети за междинните резултати, постигнати при анализирането на следните сектори: граничен контрол, законодателство за борба срещу тероризма, потребителски сектор мултифункционални мобилни устройства; Е-правителство и киберпространство;
* Речи на поканени лектори за основните проблеми свързани с автоматичното разпознаване;
* Презентация на доклади, избрани на основата на Покана за представяне на доклади.

Цялата информация за Работния семинар е достъпна на страницата на семинара на следния адрес: www.ittig.cnr.it/smart2012