Central European Initiative (Италия)

Central European Initiative е регионален междуправителствен форум даващ подкрепа на европейската интеграция чрез сътрудничество между и сред неговите държави-членки и с Европейския съюз, други заинтересовани публични институции или частни и неправителствени организации, така както и международни и регионални организации. С цел да предложи солиден принос към европейската интеграция, Central European Initiative съчетава многостранната дипломация и управление на проекти, както като донор и реципиент, а също и преодоляването на европейските макрорегиони.