В периода между 18-ти и 28-ми юни 2019 г., в рамките на E-PROTECT бяха проведени четири еднодневни дискусионни срещи в най-големите градове у нас (София, Пловдив, Варна и Бургас). В събитията участваха над 100 специалисти, чиято дейност е пряко свързана с работа с деца, станали жертва на престъпление, сред които съдии, прокурори, адвокати, разследващи полицаи, социални работници и психолози.

Всяка от срещите беше оценена от участниците като изключително полезна, като те успяха да обменят част от опита си при работа с малолетни и непълнолетни, както и да обсъдят належащи въпроси във връзка със закрилата на интересите на децата, които са станали жертва на престъпление.

Нещо повече, срещите включваха и интерактивна част като участниците разгледаха по групи специално подготвени казуси, насърчени с всеобщи усилия да достигнат до правилното според тях разрешение и мерките за закрила, които следва да бъдат взети в съответната ситуация. Особеното в тази връзка е, че казусите бяха разгледани именно пред призмата на авторската методология за извършване на индивидуална оценка на деца жертви на престъпления, която е един от основните материали, изготвени в рамките на проект E-PROTECT.

Вследствие на това упражнение беше породена широка дискусия между групите и бяха изведени някои добри практики по отношение на работата с деца, станали жертва на престъпление. Следва да се отбележи, че благодарение на проведените събития и споделеното от участниците, ще се формулират и препоръки към законодателя що се отнася до политики по закрила на детето и достъпът до социални услуги от страна на жертвите на престъпление.

Проект E-PROTECT се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270.