На 20ти и 21-и май 2019 в Есбер се проведе четвъртият workshop в рамките на проект COPKIT.

Представители на испанската, белгийската, българската, латвийската и румънската полиция, университети и технически компании и неправителствените организации взеха участие в събитието. Участниците дискутираха развитието на COPKIT технологията за подпомагане на полицейските органи в борбата им с организираната престъпност и терористично организации.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 786687.

Повече информация относно проекта можете да намерите на неговия уеб сайт.