City of Florence, Civil Protection of Municipality of Florence (Италия)

Гражданска защита на Община Флоренция предоставя: Приемането и непрекъснато обновяване на планове за гражданска защита: Общия устройствен план, който определя: на общинската организация, процедурите и действията ...