City of Strasbourg (Франция)

Страсбург е столицата и най-големият град на регион Grand Est на Франция и е официалното седалище на Европейския парламент. Столица е на департамента на Долен Рейн. Страсбург е седалище на няколко европейски институции, като например Съвета на Европа (с Европейския съд по правата на човека, неговата Европейската дирекция по качеството на лекарствата и на Европейската аудиовизуална обсерваторияа) и Eurocorps, така както и на Европейския парламент и на Европейски омбудсман на Европейския съюз. Градът е и седалището на Централната комисия за корабоплаване по река Рейн и Международния институт по правата на човека.