Проектът CITYCoP с гордост посреща An Garda Síochána - Националната полицейска служба на Ирландия, сред партньорските организации.

Най-новият партньор в CITYCoP An Garda Síochána, подготвя пилотното тестване на системата, разработена от проекта, позната още като SecureU, в Дъблин и окръг Килдеър. По този начин ще бъде демонстрирани функционалностите на системата CITYCoP както в градска среда, така и в провинцията. В същото време, проектът подпомага усилията на An Garda Síochána в организацията и осъществяването на политики за взаимодействие с граждани на територията на Ирландия.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.