Crime Prevention Council of Lower Saxony (Германия)

С основаването на Съвета за превенция на престъпността на Долна Саксония през 1995 г. е създаден форум за общи усилия за предотвратяване на престъпността и увеличаване на чувството за сигурност на гражданите. Основната философия е, че за разследване и противодействие на причините за престъпността, ефективно са били необходими споделена отговорност и стратегии на обществото като цяло. Повече от 250 организации-членки от всички заинтересовани социални сектори, сред тях около 200 местни органи и мрежи за превенция, допринасят със своя опит за понятия, свързани с обществената сигурност и подкрепа на тяхната реализация. Подкрепа и свързването на техните усилия е основната задача на Съвета за превенция на престъпността на Долна Саксония и неговия секретариат, който е част от Министерството на правосъдието.