Cybernetic Technologies NETICTECH S.A. (Полша)

Cybernetic Technologies NETICTECH S.A. е частна инвестиционна компания от сектора на МСП, създадена за да стимулира високо иновативни идеи чрез комерсиализиране и улеснен достъп до експерти в областта, изследователски институции и бизнес партньори.