Да свържем света

Подзаглавие: Уеб-базирани ГИС услуги

Автор: Танг, У., Селууд, Ж.

Година на издаване: 2003
Издателство: ESRI Press
ISBN: 1-58948-075-9
Обем: 164 страници
Формат: А5

Анотация

Уеб-базираните ГИС услуги комбинират две мощни възможности на технологиите: ГИС (анализ и интеграция) и световната мрежа, осигуряваща повсеместна свързаност. Резултатите от синергията за широко разпространение: лесни за откриване данни и нови начини за споделяне на аналитични приложения, достигащи до много по-големи групи от хора.


Забележки

Website: www.esri.com

Книгата е достъпна само на английски език.