На 27 ноември 2017 г. партньорските организации по проект ProLegis се събраха, за да дадат официален старт на проекта, с любезното домакинство на румънския партньор по проекта - Национален университет за политически науки и публична администрация.

На срещата бяха презентирани и обсъдени проектния план и времевия графика, както и планираните обучения, вземайки предвид мисията на проекта да повиши знанията и уменията на длъжностните лица по защита на данните, работещи в местните власти. Обект на дискусията беше и разработването на платформата на електронно обучение, която ще предостави същите възможности на длъжностните лица по защита на данните, работещи в местните власти, които нямат възможност да вземат участие в планираните събития.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Права, Равенство, Гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 769143.