Толкова широкообхватен закон е невъзможно да се направи без експерти. За подготовката на проекта беше формирана работната група от разностранни специалисти-експерти от администрацията, ИКТ бранша, представители на юридическатаото съсловие: адв. Георги Димитров, проф. Ангел Калайджиев, съдия Белазелков, инж. Любомир Благоев, д-р инж. Славчо Манолов...