Миналата седмица на 29 септември, екипът на Фондация „Право и Интернет“ успешно проведе събитието DEEP Exploitation and Practitioners’ Workshop.

Поради наложените в страната мерки, участниците бяха разделени на две групи. Събитието с Група 1 се проведе сутринта, докато събитието с Група 2 се проведе следобед.

Проектът и всички постигнати резултати бяха представени на поканените заинтересовани страни, които представляваха правителствени агенции, образователни институции, неправителствен сектор и др. Освен това участие взеха и ученици от професионални училища.

Като част от дневния ред екипът на ФПИ и гостите обсъдиха експлоатацията на резултатите след края на DEEP.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.