На 12-13 декември 2018 година се провежда международна конференция "Кибер сигурност в публичната администрация", организирана от Института по публична администрация по проект "Работим за хората".

Деница Кожухарова взе участие в събитието като представи дейностите на Фондация „Право и Интернет“ в сферата на кибер сигурност. Акцент в презентацията ѝ бяха проектите MIICT, EVIDENCE2-e-CODEX и MAPPING.