Димитров Г., Василев В., Българският закон за чуждестранните инвестиции от 2000 г., Eastern European Newsletter, декември 2000 г. Тази статия е публик...