Димитров Г., Василев В., Българският закон за чуждестранните инвестиции от 2000 г., Eastern European Newsletter, декември 2000 г. Тази статия е публикувана за първи път през декември, 2000 г. в изданието на Бюлетин на Арабския регионален форум, „Правни...