Димитров Г., Василев В., Последни изменения в законодателството, свързани с несъстоятелността, Eastern European Forum Newsletter, юни 2001 г. Тази статия е публикувана за първи път през юни, 2001 г. в изданието на Бюлетин на Арабския регионален форум,...