Димитров Г., Василев В., Последни изменения в законодателството, свързани с несъстоятелността, Eastern European Forum Newsletter, юни 2001 г. Тази ста...