Димитров Г., Василев В., Промени в българското законодателството - изменения на Търговския закон, Eastern European Newsletter, януари 2001 г. Тази статия е публикувана за първи път през януари, 2001 г. в изданието на Бюлетин на Арабския регионален форум,