Димитров Г., Василев В., Промени в българското законодателството - изменения на Търговския закон, Eastern European Newsletter, януари 2001 г. Тази ста...