До края на 2010 – началото на 2011 г. се очаква да има модерен вариант на електронния регистър на е-адресите на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.