Доклад за електронна търговия и развитие за 2001 г.

Подзаглавие: -

Автор: Изготвен от секретариата на UNCTAD

Година на издаване: 2001
Издателство: United Nations Publication
ISBN: 92-1-112541-3
Обем: 252 страници
Формат: A4

Анотация

Докладът разглежда тенденциите за развитие на електронната търговия, които следват да бъдат съобразени от развиващите се страни при позициониране на техните икономики с оглед предимствата, предоставяни от ИКТ и интернет. Осигурява основни факти и графики за електронната търговия и дискутира влиянието на отделно сектори, в частност от значение за развиващите се страни. Също така дава, посредством конкретни примери, препоръки към същите за създаване на необходимата среда за развитие на електронната търговия.


Забележки

Website: www.unctad.org/ecommerce

Докладът е достъпен само на английски език.