Доклад за електронна търговия и развитие за 2002 г.

Подзаглавие: -

Автор: Изготвен от секретариата на UNCTAD

Година на издаване: 2002
Издателство: United Nations Publication
ISBN: 92-1-112541-3
Обем: 251 страници
Формат: A4

Анотация

Електронната търговия е един от видимите примери за начина, по който информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за икономическото развитие. Подпомага при подобряването на търговската ефективност на държавите, както и при управлението на интеграцията в развиващите се държави към глобалната икономика. Позволява по-голяма конкурентноспособност при развитието на бизнеса и начинанията на предприемачите. Подпомага появата на нови работни места. Докладът предоставя факти и информация и анализира голям брой от теми, които имат влияние върху разрастването на електронната търговия в развиващите се страни. Докладът също така идентифицира политиката и търговските възможности, достъпни на развиващите се страни, както и предоставя практически насоки за максимизиране на приноса на електронната търговия към икономическото и социалното развитие.


Забележки

Website: www.unctad.org/ecommerce

Докладът е достъпен само на английски език.