Основната цел на проекта DEEP (Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта) е да увеличи шансовете за професионален успех на учениците в областта на професионалното образование и обучение чрез подобряване не само на техните предприемачески умения, но и на техните цифрови компетенции. В рамките на Интелектуален Продукт 2 беше изготвен доклад, който разглежда динамиката на цифровото предприемачество в сферата на професионално образование и обучение в ЕС и в страните партньори (България, Италия, Полша, Португалия и Испания).

Всъщност докладът предоставя качествени и количествени данни за търсенето и предлагането на цифрови и предприемачески умения. Освен това се отнася и до връзката между уменията за дигитално предприемачество и засяга представянето на всяка страна по отношение на Индекса на цифровата икономика и общество (DESI) и Европейския индекс на системите за цифрово предприемачество (EIDES). В допълнение, проучването предоставя информация за политическите реакции относно уменията за цифрово предприемачество във всяка от изследваните държави.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

Ако искате да научите повече за динамиката на цифровото предприемачество в сферата на професионално образование и обучение, можете да посетите уебсайта на проекта DEEP и да изтеглите доклада.

Уебсайт на проекта DEEP