На 12.06.2018 г. в хотел ИнтерКонтинентал се проведе „5-та годишна среща на Националния борд по туризъм“, която се осъществява със съдействието на Министерството на туризма. В присъствието на над 150 души, представители на туристически сдружения, неправителствени организации, големи инвеститори в България, представители на законодателната, изпълнителната и местната власт бяха обсъдени предизвикателствата, възможностите и потенциала за устойчиво развитие на туризма в България.

Доц. д-р Даниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ и адв. Десислава Кръстева, Старши правен експерт в организацията бяха поканени да се включат в панел на тема „GO DIGITAL! Дигитални и облачни услуги в туризма. Регламент за защита на личните данни (GDPR)”, в който бе обсъдено – дали се възползваме достатъчно от модерните технологии, които биха могли да помогнат да секторите да се справят сна предизвикателствата на дигиталния святи дали сме готови за новите бизнес модели на онлайн туризма.

Нямаше как да не се обърне внимание и на горещата тема за влезналия в сила Общ регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), имайки предвид, че туристическият бизнес несъмнено е от браншовете, които е силно повлиян, тъй като се основава на непрестанна комуникация между страните, а обработването на лични данни на клиентите е неизменна част от целия процес. Адв. Кръстева подчерта, че компаниите следва да осигурят защитата личните данни, които циркулират в организациите, без значение начинът им на съхранение (на хартиен или електронен носител) и вида на използвана технология, тъй като във всички случаи личните данни са предмет на правилата за защита, определени в GDPR. Тя посъветва присъстващите да обърнат специално внимание на новите изисквания и да подготвят туристическия си бизнес спрямо влезлите в сила промени. Доц. Колева от своя страна даде практически насоки за етапите за навременното адаптиране спрямо изискванията, които ще улеснят процеса и ще дадат достатъчно време за реакция при непредвидени ситуации.