Представители на публичния, частния и неправителствения сектор се обединиха около идеята за публично-частно финансиране на проекти за научно-изследователска дейност…