Фондация „Право и Интернет“ с радост Ви съобщава за предстоящите две събития организирани в рамките на проекта E-PROTECT II.

На 01.09 и 10.09 ще се проведат две дискусионни срещи в градовете Стара Загора и Плевен относно методология за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви на престъпления. Изготвената вече методология е плод на предходния проект по E-PROTECT и има за цел да разшири резултатите му и да подобри сътрудничеството между компетентните органи работещи в сферата. Еднодневните събития ще включват професионалисти от дадените градове, чиято дейност е пряко свързана с работа с деца, станали жертва на престъпления. Сред експертите ще има съдии, прокурори, адвокати, разследващи полицаи, социални работници и психолози.

Програмата на събитията ще започне с представяне на проектa „Подобряване на способностите на специалисти, работещи с деца жертви на престъпление и методологията за оценка. Ще включва още работа по групи, както и външен лектор, който ще сподели опит от своята практика. Срещата ще завърши с представяне на примерен казус с цел прилагане на методологията, както и отворена дискусия.

Повече информация за проектите по E-PROTECT може да откриете на сайта: www.childprotect.eu

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 878593