Между 18-ти и 20-ти юни се проведе обучителен семинар в Атина, Гърция. Представители на всички партньори по проекта се събраха, за да обсъдят постигнатия напредък по този въпрос, методологията и изпълнението на допълнителни дейности, включително развитието на онлайн хъба E-UNITE.

Домакини на обучителния семинар по E-UNITE бяха нашите партньори от HIGGS, които успяха да създадат благоприятна атмосфера, благодарение на която участниците имаха възможност да си общуват помежду си, да обменят мнения и конкретни идеи относно съдържанието и визията на проекта.

Проектът E-UNITE има за цел да създаде Европейска младежка мрежа за толерантност E-UNITE, която да насърчава инициативи, водени от общности, които целят повишаване на толерантността и разбирателството. Онлайн хъбът E-UNITE, който е основният продукт в рамките на проекта, ще позволи на младите хора да обсъждат и разменят идеи и подкрепа за подобни инициативи, както и на младежки работници, които имат интерес да работят в подобни инициативи или имат желание да развият собствени младежки мрежи.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.