В следствие на амбициозните цели, които Европейската комисия си поставя за развитието на широколентов достъп в Европа, със скорост от 100Mbit/s, ECTA Regulatory Conference 2010 ще се фокусира върху доставянето му.

От какво се нуждае индустрията, за да достави широколентов достъп в Европа и как могат националните правителства и регулаторни органи да отговорят на предизвикателството? Участниците в конференцията ще се спрат на последиците от дългоочакваната препоръка на ЕК за достъп от следващо поколение. Ще бъде поставено началото на нов важен дебат за отварянето на Интернет (т.нар. мрежова неутралност), за потенциалното продължение на режима на универсални услуги за широколентов достъп, трайни решения за достигане на свободна-роуминг Европа, както и за политически преговори върху спектърното управление след дигиталната промяна.

Конференцията ще даде възможност за свободен и отворен обмен на опит и за дебатиране на бъдещата регулация в сектора от водещи фигури в Европейската комисия, Европейския парламент, националните правителства, регулаторни органи, експерти, потребителски групи и индустрията.

За допълнителна информация и регистрация посетете следния адрес: http://www.ectaportal.com/regulatory10/Venue/Conference-Venue/