Днес, на 12 декември 2017 г., Рая Цветкова - част от екипа на Фондация „Право и Интернет“, се дипломира с отличен като магистър по икономика, специалност „Бизнес анализ и EPR решения“ като част от випуск 2017 на Висшето училище по застраховане и финанси.

Тържествената церемония се състоя в аулата на ВУЗФ в присъствието на цялото ръководство, академичен съвет и преподаватели. Специален гост на събитието беше проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”.

Екипът на Фондация „Право и Интернет“ пожелава на Рая Цветкова много успехи в академичното ѝ развитие и бъдещите професионални начинания!