На 11 октомври 2017 г. адв. Мартин Захариев, експерт към Фондация „Право и Интернет“, успешно защити докторска степен с тема на дисертационния труд „Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на лични данни“.

Публичната защита се състоя в УниБИТ, а сред публиката бяха Ректорът на УниБИТ, членове на академичния състав на университета и външни гости. Академичното жури единодушно гласува за присъждане на научно-образователна степен „доктор“ на Мартин Захариев.

Екипът на Фондация „Право и Интернет“ пожелава на д-р Мартин Захариев успех в академичното му развитие и бъдещи професионални начинания!