Росалия Касамска, Мениджър проекти във Фондация „Право и Интернет“, взе участие в международното събитие Towards collaborative practice 2016: Forum on social innovation and entrepreneurship.

Форумът за социални иновации и предприемачество #TCP2016 се организира съвместно от италианската Национална агенция „Еразъм +“ и SALTO-YOUTH Participation Resource Centre, в сътрудничество с Националните агенции „Еразъм +“ от България, Дания, Унгария, Малта, Испания и Обединеното кралство.

Събитието се проведе между 28 ноември и 2 декември 2016 г. в Лече, Италия. Форумът даде възможност да се създаде интерактивна и динамична среда за участниците, които споделиха опит, инструменти и нови методи, като в същото време инициираха иновативни идеи и проекти в областта на социалното предприемачество.

По-голямата цел на събитието бе да се изгради европейска мрежа от проекти и идеи в сферата на социалните иновации и предприемачество с особен акцент върху възможностите, които предлага европейската програма „Еразъм +“. Бяха дискутирани социалните иновации и предприемачество, тяхното бъдещо развитие, проучиха се нови възможности за изграждане на платформа за сътрудничество в областта на иновационните проекти и инициативи.

В последните няколко години дейностите на Фондация „Право и Интернет“ са насочени към обмен на знания, опит и добри практики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с фокус върху социалните иновации, стимулиране на инициативи в областта на предприемачеството и социалното предприемачество.

За повече информация относно #TCP2016 Forum, моля посетете интернет адреса на събитието.