Рая Цветкова и Росалия Касамска, експерти на Фондация „Право и Интернет“, представиха своя научна разработка на Годишната отчетна научна конференция на Висшето училище по застраховане и финанси.

Конференцията, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, се проведе на 14 и 15 декември 2017 г.

Рая Цветкова, Ръководител на отдел „Обучения и образование“, и Росалия Касамска, Ръководител на отдел „Предприемачество и социална отговорност“, представиха своята научна публикация „Мониторинг, оценка и осигуряване на качеството в управлението на проекти“. Презентацията беше посрещната от публиката с интерес и предизвика дискусии по съответните теми, както и постави нови въпроси за бъдещи проучвания и научни разработки.