Електронният  документ и електронният подпис

Подзаглавие: Правен режим

Автор: Димитров, Г., Калайджиев, А., Белазелков, Б., Йорданова, М., Станева, В., Марков, Д.

Година на издаване: 2004
Издателство: Сиела/ЦИД
ISBN: 954-649-676-6
Обем: 699 страници
Формат: А5

Анотация

Изданието е подготвено от работната група, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове. На вниманието на заинтересованите държавни институции, бизнес организации и широката публика са представени обстоен коментар на текстовете на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и по-важните международни актове, чуждото законодателство и българските инициативи по тази проблематика. Изданието има за цел да подпомогне и стимулира практическото приложение на правната уредба на електронните подписи и електронните документи.

Website: www.ciela.net

Книгата е достъпна само на български език.