Реформата на съдебната система е безусловно свързана с един от основните елементи от концепцията за електронно управление - въвеждането на електронното правосъдие.

Коментар на проф. д-р Георги Димитров.