DiFens наръчникът за дигитална сигурност предоставя по иновативен начин аспектите на дигитална сигурност, свързани с юридически въпроси, киберсигурност, оценка на риска и бизнес дигитализация. Наръчникът предлага уникална комбинация от ноу-хау, като подчертава важността от оперативно имплементиране на стратегия за дигитална сигурност. В същото време, наръчникът предоставя практически насоки за най-добрите методи за оценка на риска на една организация на всеки един етап от развитието ѝ. DiFens Наръчникът има отделна секция, посветена на Социалното предприемачество и дигиталната сигурност за социални новатори. Обръща се внимание на концепцията за социално предприемачество, за да се вдъхновят младите предприемачи да приложат на практика и дигитализарат социалните иновации. Наръчникът разглежда и социалните онлайн иновации, тъй като те са изложни на същите тези заплахи. По-долу може да намерите българската и английската версии на наръчника.