Броят на адвокатите на българския пазар е по-голям от необходимото за обслужването на съществуващите правоотношения, смята проф. д-р Георги Димитров.