EMC Information Systems International Ltd (Ирландия)

Мисията на ЕМС е да доведе бизнеса и доставчиците на услуги за трансформиране на операции в информационните технологии („ИТ”) „като услуга” модел („ITaaS”). Тази трансформация позволява на ИТ организациите да се развиват от стойностни центрове до ценими драйвъри, които са по-гъвкави, по-рентабилни и по-отзивчиви към нуждите на бизнеса. EMC се управлява като федерация на предприятията, всяко от които играе жизнено важна роля в трансформацията на ИТ: EMC Information Infrastructure и VMware Virtual Infrastructure, които заедно осигуряват инфраструктура-като-услуга; и Pivotal, която осигурява платформа-като-услуга и разработка на приложения.