Emetris Consulting (Гърция)

Emetris е една от първите гръцки фирми в областта на бизнес консултациите. От 1996 г. предоставяните услуги обхващат широк спектър от сектори, както за частни институции, така и за публичните организации.