EMINA Career Guidance Foundation

EMINA Career Guidance Foundation е неправителствена организация, която има за цел да насърчи кариерното ориентиране и съзнателния начин на живот на младите хора и да съдейства за провеждането на национални и международни събития, фокусирани върху социалното благосъстояние на младите поколения. Фондацията разполога със социални работници, психолози и социолози, които работят с тийнейджъри, студенти и представители на други социални групи. EMINA Career Guidance Foundation организира индивидуални консултации и групови дейности относно възможности за образование, обучение и работа, за да помогне на младите хора да се справят с проблемите на пазара на труда.