European Police Office EUROPOL (Нидерландия)

Европейска полицейска служба ЕВРОПОЛ е правоприлагаща агенция на Европейския съюз, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите органи в страните от Съюза в полза на всички граждани на ЕС. ЕВРОПОЛ прави това чрез подпомагане на държавите-членки на Европейския съюз в борбата им срещу тежката международна престъпност и тероризма.