Заключителна конференция по проект EVIDENCE – ‘EVIDENCE Годишна конференция: Тенденции за цифрови доказателства и перспективи ще се проведе в Хага, Нидерландия, на 29 – 30 септември 2016 г. Първата ‘EVIDENCE Годишна конференция: Тенденции за цифрови доказателства и перспективи по проект EVIDENCE е насочена към обединяване на различните заинтересовани страни в тази мрежа - включително политици, правоприлагащи органи, сдружения на съдии/колегии, прокурори, адвокати, съдебни експерти и криминалистични асоциации, правителствени организации, гражданското общество и академичните среди - колективно да споделят знания и опит, да мислят заедно за проблеми, вземане на решения и практики, както и да развиват препоръчваните начини зананапред по въпросите на дигиталните доказателства.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.