На 04 – 05 юли 2016 г. се проведе двудневна междинна среща на Управителния комитет по проект EVIDENCE, организирана от Институтът по правна информационна теория и техники към Националният изследователски съвет, Италия. Основният акцент на срещата бе изпълнението на последните оставащи резултати и задачи и участие на екипа по проекта в брейнсторминг упражнения за: бъдеща EVIDENCE Пътна карта; прототип на приложение за обмяна на доказателства; и Заключителната конференция по проекта.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.