През месец март ще се проведат редица събития в рамките на Европейската седмица на е-уменията за 2012 г., сред които конференция, два семинара, състезание за електронни игри, две проучвания за нивото на е-уменията и информационна кампания. Европейската седмица на е-уменията се провежда за втори път след 2010 г., като тази година участват 23 европейски страни чрез своите национални ИТ асоциации, сред които е и българският партньор на инициативата - Българската Асоциация за Информационни Технологии (БАИТ).

Европейската седмица на е-уменията е насочена към значението на информационните технологии за по-добра професионална реализация и цели да помогне на младите хора в Европа да получат по-добри възможности за професионално развитие чрез повишаване на е-уменията, необходими за професионалния и личния живот.

Повече информация можете да намерите на http://eskills-week.ec.europa.eu или на интернет страницата на БАИТ