Европейски институт за местно развитие (Гърция)

Европейски институт за местно развитие е основан през 2009 г. като независима неправителствена организация, чиито членове са европейски граждани и организации, които се интересуват от подпомагане на дейности за регионално развитие.