На 05.06.2017 г. в Талин се проведе европейски уъркшоп относно дейностите по наблюдение на политики. Целта на събитието беше да се фокусира върху най-добрите и най-лошите практики, изведени от Интернет обсерваториите, с цел създаването на практически документ, който ще донесе добавена стойност не само по текущи проекти, но и на такива, които ще се разработят през следващите години.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.