„Евротръст Технолъджис” АД (България)

„Евротръст Технолъджис” АД e хай-тек компания от ново поколение, създадена през 2015 г., оперираща според българското законодателство. Евротръст е доставчик на удостоверителни услуги, предлагащ квалифицирана електронна идентификация и други квалифицирани удостоверителни услуги в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Като такъв доставчик, Евротръст е включен и в националния регистър на доставчици на удостоверителни услуги. Евротръст е първият доставчик на удостоверителни услуги в Европа, който развива собствени технологични решения за установяване на частна електронна схема за идентификация и система за отдалечено предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги за защитена доставка на документи, установени от новия Регламент (ЕС) № 910/2014.