Днес, 1-ви октомври 2018 г., е официалният старт на проекта FAIR: Укрепване на правото на справедлив съдебен процес на заподозрените или обвинените в престъпления лица.

Проблемът с гарантирането на справедлив съдебен процес за всички обвиняеми/подсъдими лица в рамките на Европейския съюз, чрез установяване на минимални стандарти по отношение на процесуалните права на лицата в хода на наказателното производство, се превръща в сериозно предизвикателство пред държавите-членки, поради някои значителни разлики в националните законодателства на страните. Именно това стои в основата на проектната идея на проекта FAIR, чиято основа цел е да укрепи съществуващите гаранции за провеждането на справедлив съдебен процес, чрез повишаването на информираността относно съответните наказателно-процесуални права, както и чрез допринасяне за практическото приложение на редица Европейски директиви, които установяват минимални стандарти по отношение на процесуалните права на лицата, участващи в наказателния процес. Основната цел е да проекта е FAIR е да се достигне до заподозрените/обвиняемите лица и последните да се обогатят със знания относно правата им, прогласени в директивите на ЕС, чрез предоставяне на информация на различни езици и посредством различни иновативни технологични способи.

Проектът FAIR се координира от Vienna Center for Social Security (Австрия), като в партньорството участват Фондация „Право и Интернет“ от България, Minority Rights Group Europe (Унгария) и Center for Security Studies (Гърция).

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейската комисия в рамките на договор №802040.