Fair Solution GmbH & Co. KG (Германия)

Fair Solution е основана през 2004 г. и предоставя на фирми за управление на събития с концептуално планиране на сигурност за мащабни събития като концерти, фестивали, гледане (спортни събития) на инфраструктурно, концептуално и организационно ниво. Компанията действа като посредник между управителите на събития, власти, частните услуги за сигурност, противопожарните служби, полицията и други участници, докато развива общосъобразена стратегическа концепцияи за сигурност. Тези дейности включват анализ на рисковете, разработване на стратегия, оперативно планиране на сигурността, наблюдение на място, поток на посетители /сценарии за евакуация (пътища за евакуация), инструктаж за сигурността на персонала по сигурността, план на мястото, и повече.