Описание

На 11-ти септември в Будапеща се проведе финалната конференция в рамките на проекта StopR. По време на конференцията, г-ца Рая Цветкова, част от екипа на Фондация „Право и Интернет“ представи пред участниците сертификатът Q-mark, разработен по време на проекта.

На следващия ден, 12-ти септември, бе проведена последната мениджърска среща. Всички пет партньора обсъдиха прогреса на проекта, стратегията за устойчивост, бъдещите планове за разпространение и последващите действия след края на проекта.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.