Дата: 24.09.2019г.

Проектът E-PROTECT е близо до успешния си завършек!

На 24 септември в Букурещ, Румъния се проведе Финална конференция по проект E-PROTECT, на която присъстваха всички партньори заедно с международни гости.

Програмата включваше панелни дискусии, в които участваха водещи експерти в областта. Георги Димитров – председател на Фондация „Право и Интернет“, изпълнителен директор Даниела Илиева и Ръководител отдел "Предприемачество и социална отговорност"Росалия Касамска взеха участие в панелните дискусии относно оценката на проекта, постигнатите резултати и бъдещите насоки.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270.